Meest gestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen

Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen die interessant zijn voor 'ouders'. Staat uw vraag er niet tussen? Twijfel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Voor ouders

Voor gastouders

Wat is het voordeel van opvang bij een gastouder t.o.v. een kinderdagverblijf?

De opvang bij een gastouder is een kleinschalig en daardoor ontstaat er een persoonlijke band met de gastouder. De gastouder heeft een kleine groep kinderen tegelijkertijd, waardoor ze meer persoonlijke aandacht aan uw kind kan schenken. Dit komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Daarnaast is een gastouder meestal heel flexibel, zodat u de opvang af kunt nemen op de door uw gewenste tijden. In plaats van verplicht af te nemen dagdelen.
Ik ben op zoek naar een gastouder. Wat moet ik nu doen?

U kunt contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos informatiegesprek. Samen kunnen we al uw vragen doorlopen en beantwoorden. En tevens kunt u uw wensen voor een gastouder kenbaar maken. Wenst u opvang bij de gastouder thuis of toch liever een gastouder bij u aan huis? Waar dient de gastouder aan te voldoen? Leeftijd, andere kinderen, wel/geen huisdieren, enzovoorts. Vanuit uw wensen kunnen wij u dan in contact brengen met de gastouders welke goed bij uw persoonlijke voorkeur passen. U kunt dan vrijblijvend bij hen eens gaan kijken en kennismaken. En ervaren wat gastouderopvang precies inhoudt. Zo krijgt u het beste beeld of gastouderopvang voor uw en uw kindje de meest ideale vorm van opvang is.
Ik heb zelf al een gastouder gevonden, maar ik zoek nog een gastouderbureau om aan te sluiten. Hoe moet ik dat doen?

U kunt zich samen met de gastouder aanmelden. Wij plannen dan samen met u en de gastouder een gesprek in op de opvanglocatie. Samen doorlopen we dan alle te maken afspraken en zorgen we dat de gastouder compleet is om te voldoen aan de voorwaarden om geregistreerd te worden als gastouder bij de gemeente van de opvanglocatie. Wij begeleiden u en de gastouder met alle te nemen stappen en blijven begeleiden ook gedurende de opvang. Zodat u altijd terecht kunt met alle vragen.
Kan ik familie of een vriend(in) laten registreren als gastouder?

Ja hoor. Ook dat is mogelijk. Juist familieleden of vrienden bieden juist de ideale vertrouwde opvang. Voor naaste familieleden of vrienden gelden dezelfde voorwaarden als voor andere mensen die gastouder willen worden. Neem gerust contact met ons op als u twijfelt of u of uw familielid/ vriend(in) hieraan voldoet.
We overwegen te kiezen voor een gastouder. Kunnen jullie garanties geven over de kwaliteit?

We doen er alles aan om de kwaliteit van de opvang te waarborgen. We richten ons daarbij in eerste plaats op de klik tussen de ouders, kind en gastouder. Daarnaast is het belangrijk dat de opvanglocatie schoon en veilig is. Hiervoor verrichten we jaarlijks een risico-inventarisatie op de opvanglocatie. Wat betreft de kwaliteit voor de gastouder zelf. Deze dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te behalen. Samen met eventuele huisgenoten ouder dan 18 jaar. Deze VOG’s worden geregistreerd op het Personen Register Kinderopvang. Hier worden deze continue gescreend. Daarnaast moet de gastouder in het bezit zijn van een geldig certificaat kinderehbo en minimaal een opleiding Zorg En Welzijn hebben behaald. Daarnaast bieden we meerdere malen per jaar een evaluatiemoment aan om de band tussen u als ouders, kind en gastouder zo goed mogelijk te houden. Tot slot komt uiteraard ook nog de GGD langs ter controle, zowel bij de gastouder als bij het Gastouderbureau.
Kom ik in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag?

Als u beiden werkzaam bent en/of studeert kunt u in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Of u hiervoor in aanmerking kunt komen kunt u nalezen op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag Hoeveel toeslag u kunt ontvangen kunt u uitrekenen via: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
Waarom betalen wij bureaukosten?

Voor de bureaukosten krijgt u diverse dingen terug. U krijgt uw eigen contactpersoon welke u begeleidt bij de opvang. U kunt hem of haar altijd bellen bij vragen of onduidelijkheden. Paar keer per jaar gaat uw contactpersoon langs bij de gastouder en controleert de opvanglocatie, maar ook hoe de opvang verloopt. Daarnaast kunt u altijd terecht voor als u inval zoekt als uw eigen gastouder ziek is of met vakantie gaat. We doen dan zo goed mogelijk ons best om vervangende opvang te regelen. Daarnaast kunt u ook altijd terecht bij ons vaste team. We hebben korte lijntjes en al sinds 2007 hetzelfde team aan mensen. Al snel weet u bij wie u voor welke vraag terecht kunt! Daarnaast nemen wij alle administratieve zorg uit handen. Zoals de overeenkomsten, te maken afspraken tussen u en de gastouder, de maandelijkse financiën, de registratie bij de gemeente en het contact met de GGD over de opvang, de jaaropgaves en aangiftes bij de Belastingdienst.
Betaal ik bij meerdere gastouders ook meer bureaukosten?

Nee, u betaald nooit meer dan het maximale bureaukosten. Ongeacht het aantal gastouders.
Ik overweeg om gastouder te worden. Wat moet ik doen?

Gastouderbureau de Vlinder is altijd op zoek naar lieve en betrokken gastouders. We willen graag samenwerken met gastouders die goede opvang bieden met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat onze gastouders het spelen met andere kinderen en het buiten spelen stimuleren. Bij ons staat gastouderopvang voor veilige, warme en vertrouwde opvang met veel persoonlijke aandacht voor het kind.
Heeft u interesse om gastouder te worden via Gastouderbureau de Vlinder? Maak dan nu vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek. En hopelijk zien we elkaar binnenkort!
Ik ben al jaren oppas, maar niet geregistreerd als gastouder. Kan ik dit alsnog laten doen? En wat zijn de (financiële) gevolgen hiervan?

De praktische gevolgen zijn dat u gaat samenwerken met het gastouderbureau en u zo laat registreren bij de Gemeente van de opvanglocatie als professioneel gastouder.
De financiële gevolgen zijn: voor uw werk als gastouder ontvangt u een bruto-vergoeding, waarover u – net als iedereen - belasting moet betalen. De hoogte van het inkomen van uw partner is niet van invloed op de hoogte van de belasting die u betaalt.
Inkomsten die u als gastouder ontvangt hebben geen invloed op de AOW of op de Algemene Heffingskorting. Wanneer u een inkomensafhankelijke uitkering ontvangt (bijv. WW, WAO, WIA of bijstand) dan kunnen uw inkomsten de hoogte van uw uitkering wel beïnvloeden. Dit geldt ook voor de hoogte van de huur- en zorgtoeslag. Desondanks kan het toch nog aantrekkelijk zijn om u als gastouder te laten registreren. Om precies te weten wat de consequenties voor u zouden zijn kunt u contact opnemen met ons Gastouderbureau. Wij kunnen u precies informeren of gastouderopvang interessant voor u kan zijn. Onze fiscalist in huis kan precies voor u berekenen wat u maandelijks overhoudt van de bruto inkomsten. Jaarlijks kan hij u ook begeleiden bij u Belasting aangifte. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Dit is een gratis extra service die Gastouderbureau de Vlinder aan haar gastouders biedt.
Wat is een VOG en het personenregister kinderopvang precies en waar is het voor nodig?

Een verklaring omtrent het gedrag (=VOG) is voor sommige beroepen een vereist document, bijvoorbeeld voor beroepen waarin met kwetsbare personen (kinderen) gewerkt wordt. Het moet worden aangevraagd om uit te kunnen sluiten dat iemand zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.
Vanaf 1 maart 2018 gebruikt u deze VOG om u in te schrijven in het personenregister kinderopvang, vanaf dat moment vindt er continue screening plaats. Dit betekent dat er periodiek wordt gecheckt of u nieuwe strafbare feiten bent begaan. Het gastouderbureau wordt hier dan over ingelicht. Een VOG kost € 33,85 voor een online aanvraag, anders € 41,35. Dit bedrag komt voor uw rekening. Het inschrijven op het Personenregister Kinderopvang kost € 12 per registratie. U kunt de kosten van de VOG en het personenregister van uw inkomsten aftrekken. Ook kunt u de ouders van uw opvangkinderen vragen deze kosten eventueel te vergoeden.
Indien de opvang bij u thuis plaatsvindt dan is het ook verplicht voor uw volwassen huisgenoten om een VOG aan te vragen en zich in te schrijven in het personenregister kinderopvang.
Heb ik als gastouder recht op vakantiegeld, ziektegeld of pensioenopbouw?

Dit ligt aan de overeenkomst die u sluit met de ouders. Als u werkt met een overeenkomst van opdracht niet. Dit is het geval als u per kind per uur betaald wordt. Als u werkt met een overeenkomst van opdracht betaalt u zelf belasting over uw inkomsten, wordt u niet doorbetaald als u ziek bent of werkloos wordt en hebt u geen recht op vakantiegeld. Ook vindt er geen pensioenopbouw plaats.
Als u in dienst bent bij de ouder heeft u wel bepaalde rechten. Dit is soms het geval als u bij de ouders thuis opvang aanbiedt en een (beperkte) arbeidsovereenkomst heeft gesloten.
Bij de start van de opvang wordt samen met de ouders en gastouder bekeken wat het meeste voordeel heeft voor beide partijen. Onze fiscalist in huis kan u begeleiden bij het maken van de juiste keuze.
Wanneer kan ik zelfstandige gastouder worden?

Als u zelfstandig gastouder wordt, wordt u eigenlijk zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. U kunt dan aanspraak maken op veel belastingvoordeel, waardoor u tot wel € 15.000 belastingvrij kunt verdienen. Er zijn een aantal criteria waaraan u moet voldoen om erkend te worden als zelfstandig gastouder: u dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel, werkt meer dan 1.225 uur per jaar, u heeft een eigen administratie, u heeft minimaal drie opdrachtgevers, u loopt risico over uw inkomen (debiteurenrisico) en u maakt reclame. Als u hierover meer wilt weten kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons.
De achterwacht, wat is het en wanneer heb ik deze nodig?

De achterwacht, wat is het en wanneer heb ik deze nodig? De achterwacht is iemand bij u in de omgeving op wie u terug kunt vallen als zich een calamiteit voordoet. Wanneer u op vier of meer kinderen tegelijkertijd past, is het verplicht om een achterwacht te regelen. De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn en de zorg voor de kinderen overnemen. De achterwacht hoeft geen ervaringscertificaat, diploma of certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat. De achterwacht hoeft zich ook niet in te schrijven in het personenregister kinderopvang. Het regelen van een achterwacht is gemakkelijker dan u denkt. Uw partner kan bijvoorbeeld achterwacht zijn, of een buurvrouw of kennis. De achterwacht inzetten voor een geplande afspraak (huisarts, tandarts, enz) is niet de bedoeling. Het is alleen bedoelt voor een onverwachte en onvoorziene (nood)situatie.
Hoeveel kinderen mag ik tegelijkertijd opvangen?

U mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar. U hoeft uw eigen kinderen alleen mee te tellen op het moment dat zij aanwezig zijn tijdens de opvang.
Vangt u kinderen op die jonger zijn dan 4 jaar? Hiervan mag u er maximaal 5 tegelijkertijd opvangen, waarvan maximaal 4 kinderen 0 en 1 jaar oud zijn en maximaal 2 kinderen 0 jaar oud zijn. Uw eigen kinderen in deze leeftijdscategorieën worden meegeteld indien deze aanwezig zijn op de opvanglocatie.
Op hoeveel locaties mag ik kinderen opvangen en welke eisen worden er gesteld aan de opvangomgeving?

Het aantal locaties waar u opvang mag aanbieden is onbeperkt zolang de locaties voldoen aan de wettelijke eisen. Gastouderbureau de Vlinder zal op iedere locatie een risico-inventarisatie uitvoeren. Iedere locatie moet in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden geregistreerd. Vanuit financieel oogpunt kan het voor u voordeliger zijn om op minder locaties opvang aan te bieden, aangezien sommige gemeentes voor een LRK-registratie kosten (leges) in rekening kunnen brengen.
Sinds 2010 gelden een aantal wettelijke eisen voor de opvangomgeving:
- Voor kinderen tot 1,5 jaar moet een aparte slaapruimte zijn;
- De woning dient altijd rookvrij te zijn;
- Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders (iedere verdieping minimaal één).
Zijn er kosten verbonden aan mijn aanmelding voor het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)?

Elke gemeente krijgt van het Rijk geld om kindercentra en gastouders te inspecteren en te registreren in het LRK. Voor sommige gemeentes is dit helaas niet toereikend. Daarom rekenen deze gemeentes leges voor aanmelding van een nieuwe voorziening voor gastouderopvang voor het LRK. Gemeentes mogen echter nooit meer dan de daadwerkelijke kosten rekenen. Als u al in het LRK staat en u gaat op een nieuw adres opvangen, is een nieuwe aanmelding nodig. Als uw gemeente leges heft, moet u ook voor deze aanmelding leges betalen.
De gemeente brengt de leges meestal in rekening bij Gastouderbureau de Vlinder. Wij declareren de kosten vervolgens bij u. In overleg kunnen ook de ouders (bij opvang bij de ouder thuis) deze legeskosten voor hun rekening nemen.
Wilt u weten of uw gemeente leges heft? Dan kunt u kijken op site van de betreffende gemeente waar de opvang plaats gaat vinden of u kunt deze informatie vrijblijvend opvragen bij Gastouderbureau de Vlinder.

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen

Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen die interessant zijn voor 'ouders'. Staat uw vraag er niet tussen? Twijfel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Voor ouders

Wat is het voordeel van opvang bij een gastouder t.o.v. een kinderdagverblijf?

De opvang bij een gastouder is een kleinschalig en daardoor ontstaat er een persoonlijke band met de gastouder. De gastouder heeft een kleine groep kinderen tegelijkertijd, waardoor ze meer persoonlijke aandacht aan uw kind kan schenken. Dit komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Daarnaast is een gastouder meestal heel flexibel, zodat u de opvang af kunt nemen op de door uw gewenste tijden. In plaats van verplicht af te nemen dagdelen.
Ik ben op zoek naar een gastouder. Wat moet ik nu doen?

U kunt contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos informatiegesprek. Samen kunnen we al uw vragen doorlopen en beantwoorden. En tevens kunt u uw wensen voor een gastouder kenbaar maken. Wenst u opvang bij de gastouder thuis of toch liever een gastouder bij u aan huis? Waar dient de gastouder aan te voldoen? Leeftijd, andere kinderen, wel/geen huisdieren, enzovoorts. Vanuit uw wensen kunnen wij u dan in contact brengen met de gastouders welke goed bij uw persoonlijke voorkeur passen. U kunt dan vrijblijvend bij hen eens gaan kijken en kennismaken. En ervaren wat gastouderopvang precies inhoudt. Zo krijgt u het beste beeld of gastouderopvang voor uw en uw kindje de meest ideale vorm van opvang is.
Ik heb zelf al een gastouder gevonden, maar ik zoek nog een gastouderbureau om aan te sluiten. Hoe moet ik dat doen?

U kunt zich samen met de gastouder aanmelden. Wij plannen dan samen met u en de gastouder een gesprek in op de opvanglocatie. Samen doorlopen we dan alle te maken afspraken en zorgen we dat de gastouder compleet is om te voldoen aan de voorwaarden om geregistreerd te worden als gastouder bij de gemeente van de opvanglocatie. Wij begeleiden u en de gastouder met alle te nemen stappen en blijven begeleiden ook gedurende de opvang. Zodat u altijd terecht kunt met alle vragen.
Kan ik familie of een vriend(in) laten registreren als gastouder?

Ja hoor. Ook dat is mogelijk. Juist familieleden of vrienden bieden juist de ideale vertrouwde opvang. Voor naaste familieleden of vrienden gelden dezelfde voorwaarden als voor andere mensen die gastouder willen worden. Neem gerust contact met ons op als u twijfelt of u of uw familielid/ vriend(in) hieraan voldoet.
We overwegen te kiezen voor een gastouder. Kunnen jullie garanties geven over de kwaliteit?

We doen er alles aan om de kwaliteit van de opvang te waarborgen. We richten ons daarbij in eerste plaats op de klik tussen de ouders, kind en gastouder. Daarnaast is het belangrijk dat de opvanglocatie schoon en veilig is. Hiervoor verrichten we jaarlijks een risico-inventarisatie op de opvanglocatie. Wat betreft de kwaliteit voor de gastouder zelf. Deze dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te behalen. Samen met eventuele huisgenoten ouder dan 18 jaar. Deze VOG’s worden geregistreerd op het Personen Register Kinderopvang. Hier worden deze continue gescreend. Daarnaast moet de gastouder in het bezit zijn van een geldig certificaat kinderehbo en minimaal een opleiding Zorg En Welzijn hebben behaald. Daarnaast bieden we meerdere malen per jaar een evaluatiemoment aan om de band tussen u als ouders, kind en gastouder zo goed mogelijk te houden. Tot slot komt uiteraard ook nog de GGD langs ter controle, zowel bij de gastouder als bij het Gastouderbureau.
Kom ik in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag?

Als u beiden werkzaam bent en/of studeert kunt u in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Of u hiervoor in aanmerking kunt komen kunt u nalezen op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag Hoeveel toeslag u kunt ontvangen kunt u uitrekenen via: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
Waarom betalen wij bureaukosten?

Voor de bureaukosten krijgt u diverse dingen terug. U krijgt uw eigen contactpersoon welke u begeleidt bij de opvang. U kunt hem of haar altijd bellen bij vragen of onduidelijkheden. Paar keer per jaar gaat uw contactpersoon langs bij de gastouder en controleert de opvanglocatie, maar ook hoe de opvang verloopt. Daarnaast kunt u altijd terecht voor als u inval zoekt als uw eigen gastouder ziek is of met vakantie gaat. We doen dan zo goed mogelijk ons best om vervangende opvang te regelen. Daarnaast kunt u ook altijd terecht bij ons vaste team. We hebben korte lijntjes en al sinds 2007 hetzelfde team aan mensen. Al snel weet u bij wie u voor welke vraag terecht kunt! Daarnaast nemen wij alle administratieve zorg uit handen. Zoals de overeenkomsten, te maken afspraken tussen u en de gastouder, de maandelijkse financiën, de registratie bij de gemeente en het contact met de GGD over de opvang, de jaaropgaves en aangiftes bij de Belastingdienst.
Betaal ik bij meerdere gastouders ook meer bureaukosten?

Nee, u betaald nooit meer dan het maximale bureaukosten. Ongeacht het aantal gastouders.

Voor gastouders

Ik overweeg om gastouder te worden. Wat moet ik doen?

Gastouderbureau de Vlinder is altijd op zoek naar lieve en betrokken gastouders. We willen graag samenwerken met gastouders die goede opvang bieden met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat onze gastouders het spelen met andere kinderen en het buiten spelen stimuleren. Bij ons staat gastouderopvang voor veilige, warme en vertrouwde opvang met veel persoonlijke aandacht voor het kind.
Heeft u interesse om gastouder te worden via Gastouderbureau de Vlinder? Maak dan nu vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek. En hopelijk zien we elkaar binnenkort!
Ik ben al jaren oppas, maar niet geregistreerd als gastouder. Kan ik dit alsnog laten doen? En wat zijn de (financiële) gevolgen hiervan?

De praktische gevolgen zijn dat u gaat samenwerken met het gastouderbureau en u zo laat registreren bij de Gemeente van de opvanglocatie als professioneel gastouder.
De financiële gevolgen zijn: voor uw werk als gastouder ontvangt u een bruto-vergoeding, waarover u – net als iedereen - belasting moet betalen. De hoogte van het inkomen van uw partner is niet van invloed op de hoogte van de belasting die u betaalt.
Inkomsten die u als gastouder ontvangt hebben geen invloed op de AOW of op de Algemene Heffingskorting. Wanneer u een inkomensafhankelijke uitkering ontvangt (bijv. WW, WAO, WIA of bijstand) dan kunnen uw inkomsten de hoogte van uw uitkering wel beïnvloeden. Dit geldt ook voor de hoogte van de huur- en zorgtoeslag. Desondanks kan het toch nog aantrekkelijk zijn om u als gastouder te laten registreren. Om precies te weten wat de consequenties voor u zouden zijn kunt u contact opnemen met ons Gastouderbureau. Wij kunnen u precies informeren of gastouderopvang interessant voor u kan zijn. Onze fiscalist in huis kan precies voor u berekenen wat u maandelijks overhoudt van de bruto inkomsten. Jaarlijks kan hij u ook begeleiden bij u Belasting aangifte. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Dit is een gratis extra service die Gastouderbureau de Vlinder aan haar gastouders biedt.
Wat is een VOG en het personenregister kinderopvang precies en waar is het voor nodig?

Een verklaring omtrent het gedrag (=VOG) is voor sommige beroepen een vereist document, bijvoorbeeld voor beroepen waarin met kwetsbare personen (kinderen) gewerkt wordt. Het moet worden aangevraagd om uit te kunnen sluiten dat iemand zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.
Vanaf 1 maart 2018 gebruikt u deze VOG om u in te schrijven in het personenregister kinderopvang, vanaf dat moment vindt er continue screening plaats. Dit betekent dat er periodiek wordt gecheckt of u nieuwe strafbare feiten bent begaan. Het gastouderbureau wordt hier dan over ingelicht. Een VOG kost € 33,85 voor een online aanvraag, anders € 41,35. Dit bedrag komt voor uw rekening. Het inschrijven op het Personenregister Kinderopvang kost € 12 per registratie. U kunt de kosten van de VOG en het personenregister van uw inkomsten aftrekken. Ook kunt u de ouders van uw opvangkinderen vragen deze kosten eventueel te vergoeden.
Indien de opvang bij u thuis plaatsvindt dan is het ook verplicht voor uw volwassen huisgenoten om een VOG aan te vragen en zich in te schrijven in het personenregister kinderopvang.
Heb ik als gastouder recht op vakantiegeld, ziektegeld of pensioenopbouw?

Dit ligt aan de overeenkomst die u sluit met de ouders. Als u werkt met een overeenkomst van opdracht niet. Dit is het geval als u per kind per uur betaald wordt. Als u werkt met een overeenkomst van opdracht betaalt u zelf belasting over uw inkomsten, wordt u niet doorbetaald als u ziek bent of werkloos wordt en hebt u geen recht op vakantiegeld. Ook vindt er geen pensioenopbouw plaats.
Als u in dienst bent bij de ouder heeft u wel bepaalde rechten. Dit is soms het geval als u bij de ouders thuis opvang aanbiedt en een (beperkte) arbeidsovereenkomst heeft gesloten.
Bij de start van de opvang wordt samen met de ouders en gastouder bekeken wat het meeste voordeel heeft voor beide partijen. Onze fiscalist in huis kan u begeleiden bij het maken van de juiste keuze.
Wanneer kan ik zelfstandige gastouder worden?

Als u zelfstandig gastouder wordt, wordt u eigenlijk zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. U kunt dan aanspraak maken op veel belastingvoordeel, waardoor u tot wel € 15.000 belastingvrij kunt verdienen. Er zijn een aantal criteria waaraan u moet voldoen om erkend te worden als zelfstandig gastouder: u dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel, werkt meer dan 1.225 uur per jaar, u heeft een eigen administratie, u heeft minimaal drie opdrachtgevers, u loopt risico over uw inkomen (debiteurenrisico) en u maakt reclame. Als u hierover meer wilt weten kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons.
De achterwacht, wat is het en wanneer heb ik deze nodig?

De achterwacht, wat is het en wanneer heb ik deze nodig? De achterwacht is iemand bij u in de omgeving op wie u terug kunt vallen als zich een calamiteit voordoet. Wanneer u op vier of meer kinderen tegelijkertijd past, is het verplicht om een achterwacht te regelen. De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn en de zorg voor de kinderen overnemen. De achterwacht hoeft geen ervaringscertificaat, diploma of certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat. De achterwacht hoeft zich ook niet in te schrijven in het personenregister kinderopvang. Het regelen van een achterwacht is gemakkelijker dan u denkt. Uw partner kan bijvoorbeeld achterwacht zijn, of een buurvrouw of kennis. De achterwacht inzetten voor een geplande afspraak (huisarts, tandarts, enz) is niet de bedoeling. Het is alleen bedoelt voor een onverwachte en onvoorziene (nood)situatie.
Hoeveel kinderen mag ik tegelijkertijd opvangen?

U mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar. U hoeft uw eigen kinderen alleen mee te tellen op het moment dat zij aanwezig zijn tijdens de opvang.
Vangt u kinderen op die jonger zijn dan 4 jaar? Hiervan mag u er maximaal 5 tegelijkertijd opvangen, waarvan maximaal 4 kinderen 0 en 1 jaar oud zijn en maximaal 2 kinderen 0 jaar oud zijn. Uw eigen kinderen in deze leeftijdscategorieën worden meegeteld indien deze aanwezig zijn op de opvanglocatie.
Op hoeveel locaties mag ik kinderen opvangen en welke eisen worden er gesteld aan de opvangomgeving?

Het aantal locaties waar u opvang mag aanbieden is onbeperkt zolang de locaties voldoen aan de wettelijke eisen. Gastouderbureau de Vlinder zal op iedere locatie een risico-inventarisatie uitvoeren. Iedere locatie moet in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden geregistreerd. Vanuit financieel oogpunt kan het voor u voordeliger zijn om op minder locaties opvang aan te bieden, aangezien sommige gemeentes voor een LRK-registratie kosten (leges) in rekening kunnen brengen.
Sinds 2010 gelden een aantal wettelijke eisen voor de opvangomgeving:
- Voor kinderen tot 1,5 jaar moet een aparte slaapruimte zijn;
- De woning dient altijd rookvrij te zijn;
- Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders (iedere verdieping minimaal één).
Zijn er kosten verbonden aan mijn aanmelding voor het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)?

Elke gemeente krijgt van het Rijk geld om kindercentra en gastouders te inspecteren en te registreren in het LRK. Voor sommige gemeentes is dit helaas niet toereikend. Daarom rekenen deze gemeentes leges voor aanmelding van een nieuwe voorziening voor gastouderopvang voor het LRK. Gemeentes mogen echter nooit meer dan de daadwerkelijke kosten rekenen. Als u al in het LRK staat en u gaat op een nieuw adres opvangen, is een nieuwe aanmelding nodig. Als uw gemeente leges heft, moet u ook voor deze aanmelding leges betalen.
De gemeente brengt de leges meestal in rekening bij Gastouderbureau de Vlinder. Wij declareren de kosten vervolgens bij u. In overleg kunnen ook de ouders (bij opvang bij de ouder thuis) deze legeskosten voor hun rekening nemen.
Wilt u weten of uw gemeente leges heft? Dan kunt u kijken op site van de betreffende gemeente waar de opvang plaats gaat vinden of u kunt deze informatie vrijblijvend opvragen bij Gastouderbureau de Vlinder.